računovodstvo, knjigovodstvo, financijsko savjetovanje, porezno savjetovanje, revizija - Ulica Jurja Žerjavića 11 ZAGREB 

Tim Dobit d.o.o.

za racunovodstveno knjigovodstvene usluge i savjetovanja  

Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:
 Zakon o proračunu
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

3XPW3-Y6UWJ-6H6E