računovodstvo, knjigovodstvo, financijsko savjetovanje, porezno savjetovanje, revizija - Ulica Jurja Žerjavića 11 ZAGREB 

Tim Dobit d.o.o.

za racunovodstveno knjigovodstvene usluge i savjetovanja  

Ispunjen i ovjeren Obrazac RNO dostaviti isključivo poštom ili osobno najkasnije 30 dana od upisa u matični registar.

Promjene u registru (Obrazac: RNO-P) dostaviti isključivo poštom ili osobno u roku od 2 radna dana od upisa promjene u matični registar.


ADRESA: Ministarstvo financija
              Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija  
              Katančićeva 5 
              10 000 Zagreb

Državno izborno povjerenstvo na svojoj web stranici objavilo je uputu političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela JLP(R)S izabranim s liste grupe birača u svezi dostave i objave godišnjih financijskih izvješća.

Izvor: http://www.mfin.hr/hr/neprofitne-organizacije


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

3XPW3-Y6UWJ-6H6E